Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri ve
Profesyonel Konuşma Programları

İlhan Ürkmez`in bilgi ve tecrübesiyle içeriklerini oluşturduğu ve dizayn ettiği, okullarda görevli yöneticilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına odaklı hazırlayarak sunduğu “Öğrencileri Etkileyen, Heyecan Yaratan, İz Bırakan ve Fark Yaratan Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri ve Profesyonel Konuşma Proğramları”, öğretmenlere nasıl daha iyi öğretecekleri konusunda temel bilgileri aktaran bir program olmakla birlikte, aynı zamanda öğretmenlere, öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimiyle ve velilerle ilişkilerini geliştirmek konusunda iletişim tekniklerini ve yöntemlerini öğreten ve bu alandaki uygulamaları örnekleriyle gösteren birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan 10 adet programdan oluşmaktadır.

Bu programın amacı, öğretmenleri, iletişim becerilerini kullanarak, davranış ve tavır değişikliğine yönlendirmek ve sınıf içinde çözüm odaklı anlayış geliştirerek öğretmen-öğrenci işbirliğini ve sonuç olarakta eğitimin öğrenci merkezli etkinliğini artırmaktır.

“Öğrencileri Etkileyen, Heyecan Yaratan, İz Bırakan ve Fark Yaratan Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri ve Profesyonel Konuşma Proğramları”, okullarda ve dershanelerde görevli öğretmenler ve yöneticiler için süre olarak 1 günlükseminerler, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 1/2 günlük konuşma programları olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel anlatımıyla sunulmaktadır.

 

  • Duygusal Zeka: Öğretmen Öğrenci İlişkilerinde Duyguların Dili Ve Yönetimi
  • İz Bırakan Ve Fark Yaratan Lider Öğretmenlikte Profesyonellik
  • Öğrenmeyi Öğrenmek Eğitimi
  • Öğrencileri Etkileyen, Heyecan Yaratan, İz Bırakan ve Fark Yaratan Lider Öğretmen Eğitimi
  • Öğrencileri Başarıya Odaklayan Olumlu İlgi ve Takdir
  • Lider Öğretmenler İçin Sıradışı Etki, Sıradışı Yaşam, Sıradışı Başarı
  • Lider Öğretmenler İçin Verimliliğin Anahtarı: Stres ve Stres Yönetimi
  • İçindeki Lideri Keşfet: Öğretmenlikte Sonucu Değiştiren Etkili Liderlik
  • Ben Bir Mucizeyim: Mutluluğun ve Başarının Anahtarı
  • Lider Öğretmen Eğitimi: Kişisel Değişim ve Gelişim Yolculuğu