İlhan Ürkmez

Hayat Yayınları, 135 Sayfa

Birinci Basım: 2009

Talep Karşılayan ve Talep Yaratan Satışlarda Başarıyı Yakalamak Her satış aktivitesi tek bir satış tanımıyla ve tek bir satış süreciyle tanımlanamaz. Bu sebeple; satışı çok iyi bilmek gerekir.

Bu kitap; satış dünyasını anlamak isteyen ve satışta başarının satış elemanının bilgi seviyesiyle doğru orantılı olduğunun farkında olan profesyonel satışçı olmak isteyenler içindir.

Bu kitapta farklı satış yöntemlerini tanıyacak ve rekabetçi satış ortamlarında satışta başarıyı yakalayacak çok ciddi bir düşünsel farkmdalığa sahip olacaksınız. Aynı zamanda satış mesleğini yaparken sizi daha profesyonel yapacak ve müşteri gözünde işin uzmanı olduğunuz izlenimi yaratacak bilgiler edineceksiniz.

Satış elemanının, satışa yönelik bilgi ve becerisi talep yaratan satışlarda, talep karşılayan satışlarda olduğundan daha fazla önemlidir. Çünkü müşterinin ürünün ya da hizmetin kalitesine yönelik algısında satış elemanının satış sürecini yönetmedeki performansı etkili ve belirleyici olur.

Satış elemanının bu kitapta anlatmaya çalıştığım talep karşılayan satış ile talep yaratan satış arasındaki farkı bilmesi, anlayarak farkmdalık kazanması ve satış sürecini bu farkmdalık temelinde oluşturması hiç kuşku yok ki, o satış elemanını öncesinden farklı olacak şekilde güçlendirecek ve satışta başarılı olmasını sağlayacaktır. Kitabı okumakla siz satışta başarılı olma adına çok ciddi bir farkmdalık kazanacak ve satış mesleğinde kendi satış tarzınızı oluşturarak satışta başarının kapısını sonuna kadar açacaksınız.