İlhan Ürkmez

Remzi Kitabevi, 182 Sayfa

Birinci Basım: 2007

Satışta Başarının 55 Anahtarı, herkesin satışa bakışını değiştirecek. Yanlış bir anahtarla hiç bir satış doğru yapılamaz. Satışta başarının kapısını açmak için yapılması gereken en doğru iş “doğru anahtar”ı bulmaktır.İlhan Ürkmez satış konusunda ülkemizin sahip olduğu en değerli kaynaklardan biri. Bunun beş nedeni var. Birincisi; satış eğitimi vermek için ön koşul kişisel olarak farklı alanlarda satış yapmış olmaktır.İkincisi; okuyarak, izleyerek, gözleyerek kendi yetenek ve becerilerini geliştirmektir.Üçüncüsü; farklı sektörlerde deneyim ve bilginin ürünü olan eğitim programları vermek ve programa katılanların biricik deneyimlerini kendi repertuarlarına katmaktır.Dördüncüsü; bütün bu birikimleri sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslar arası ortamda da sorumlu görev üstlenerek sınamaktır.

İşte İlhan Ürkmez bütün bu özelliklere sahip olmasının yanı sıra bildiklerini sadece konuşmakla kalmayıp sistemli bir şekilde kaleme alarak arka arkaya kitaplar yazan bir kişi olduğu için, satış konusunda, ülkemizin yetiştirdiği en değerli kaynaktır.

İlhan Ürkmez birinci kitabı olan “Yaratıcı Satış”ta okuyucu ile kurduğu samimi sıcak bir dille ilişkiyi bu kitapta da sürdürüyor.”Satışta Başarının Anahtarları” merak ve kendini geliştirme coşkusuna sahip okuyucuya 55 anahtar sunuyor.

Kurumsal eğitim ortamlarını tanıyan biri olarak, satış eğitimlerinin büyük çoğunluğunun bilinenleri tekrarlayan ve özellikle de deneyimli bir satış elamanına fazla bir şey katmayan, dolgu malzemesi ile yüklü, özgün olmayan içerikten oluştuğunu biliyorum.

İlhan Ürkmez’in “Satışta Başarının Anahtarları” kitabı bir taraftan çok az eğitim programının sahip olduğu özgün bir içeriğe sahip, diğer taraftan konusunda deneyimli satıcıların bildiklerini düşündükleri başlıklar kavramlaştırma üstünlüğüne sahip. Böylece birbirini etkileyen karmaşık konular basit bir dille anlatılmış ve kolayca anlaşılır olmuş. Bu özellikleriyle İlhan Ürkmez’in elinizde tuttuğunuz kitabı satış eğitimi veren, alan ve satış yapanlar için temel bir kitap niteliğini kazanmış. Prof. Dr. Acar Baltaş