İlhan Ürkmez

Hayat Yayınları, 110 Sayfa

Birinci Basım: 2008

Tanzim-Teşhir” in mantığı şunu söyler; “Bulunmayan mal görülemez ve görülmeyen mal ise satılamaz. “Ürünlerin satış noktalarında bulunabilirliğini görünebilirliğini ve satınahnabilirliğini arttırmak için satış noktalarında tüketiciye yönelik yapılan ve satış artışı sağlamayı amaçlayan her türlü iletişim ve dikkat çekici aktiviteler bütününe Tanzim-Teşhir (Merchandising) denilir.

Satışın sonucuna etkisinin öneminden dolayı Tanzim-Teşhir, satışta talep yaratmanın ve talep karşılamanın en önemli fonksiyonlarından biridir ve üreticiye, saüş noktasına ve tüketiciye yönelik faydalan şu şekilde özetlenebilir;

Üreticiye faydaları

• Marka bağlılığı yaratır.

• Reklamı satışa dönüştürür.

• Satışı artırır,

• Stokların dönüş oranını artırır.

• Stok kontrolünü kolaylaştırır.

• Satış noktasının saüş amaçlı kontrolünü sağlar.

Satış noktasına faydaları

• Alışverişi kolaylaştırır ve hızlandırır.

• Tüketiciyi satış noktasına çeker.

• Ürünün raf ömrünü kısaltır.

• Ürünlerin müşterilere iyi görünmesini sağlar.

• Ürünlerin ve satış noktasının temiz olmasını sağlar.

Tüketiciye faydaları

• Alışverişi kolaylaştırır.

• Hatırlatır.

• Alışverişi hızlandırır.

• Satış noktasının ürüne ve müşteriye değer verdiğini gösterir.