İlhan Ürkmez

Hayat Yayınları, 190 Sayfa

Birinci Basım: 2005

Yaratıcı Satış: Yeni Yüzyılın Satış YaklaşımıYaratıcı satış yaklaşımının öngörüsü odur ki; satış “müşteriye rağmen” değil, müşteri ile birlikte “müşteri için” yapılan bir işlevdir. Çünkü; “müşteriye rağmen” uygulanan satış politikası, satış prosedür ve süreci, “müşteri için” olmadığı sürece hangi şirket veya satış elemanı olursa olsun satışta başarıyı yakalaması bir şanstan öteye gidemeyecektir. Bu sebeple; yaratıcı satış, kendi içinde satışa farklı yaklaşım getiren ve satışta başarıyı “müşteri odaklı” kalarak hedefleyen mükemmellik standardıdır.

“Kendisi de başarılı bir eğitimci olan İlhan Ürkmez, eğitim alanındaki deneyimlerini topladığı ‘Yaratıcı Satışx kitabında satış temsilciliği pozisyonu için doğu seçilmiş bir kişinin, üstün performans göstermek için ihtiyaç duyduğu bilgileri son derece açık ve anlaşılır biçimde anlatmaktadır.Bu kitap, satış sürecindeki temel psikolojik tutumları, satış disiplininin kendi akışı içinde ele alarak adım adım geliştirmektedir.

Yaratıcı Satış kitabı okuyucuya, uzun yıllar boyunca satış alanındaki başarılı sonuçlar almış kişilerin deneyimlerini, bu konudaki araştırmaları ve temel mesajları çok sayıda özdeyiş ile destekleyerek sunmaktadır.”

Prof. Dr. Acar Baltaş

Satış, satış sürecini oluruna bırakarak yapılan bir işlev değildir. Tam tersine satış, öncesinden hareketle her an ve her zaman yönetilmesi gereken dinamik bir süreçtir.