İlhan Ürkmez

Katiad Dergisi Mayıs 2005

Katiad Sosyal Etkinlik Kolu “Ana – Baba Okulu” konferanslar dizisine devam ediyor. Ankara Otel’ inde gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak katılan Turkuaz Şirketler Grubu İnsan Kaynaklan Müdürü İlhan CİRKMEZ, katılımcılar tarafından büyük beğeni ile dinlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Katiad Sosyal Etkinlikler Kolu başkanı Binnur SEBEN, konferansın amacının Türkiye’den uzaklarda yaşayan insanların ihtiyacı olan konularda muazzam bir bilgilendirme ve paylaşma ortamı oluşturarak “psikolojik solunum imkanı” sunmak olduğunu söyledi. Konferansın, mayıs ayına kadar her ay düzenli olarak yapıldığını belirten SEBEN, sözlerine şöyle devam etti: “Bu konferans değişim ve gelişim yönetimi konferansıdır. Mevcut durumdan gelecek duruma doğru bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında karşılaşılabilecek engel ve sorunlan öngörmek ve önleyici tutum ve davranışlar geliştirmek için “zihin haritaları” nı yeniden yapılandırmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Turkuaz Şirketler Grubu İnsan Kaynaklan Direktörü İlhan URKMEZ, ise 21.yüzyıl büyük bir değişim ve dönüşümün yaşanacağı bir dönemeç olacağını ifade ederek: ‘Her alanda değişimlerin yaşandığı ve muazzam gelişmelerin insanı ve insan ilişkilerini değiştirdiği bu ortamda, insanın kendisini tanıması kendisinden hareketle değişime uyum sağlaması kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Özellikle evlilik hayatında eşler arasında ve çocuklar ile olan ilişkilerde anne ve babaya yönlendirici olmak için çok iş düştüğünü söyleyen İlhan Ürkmez sözlerine  şöyle devam etti: “Söz konusu, “kullanma talimatı olmadan sahip olunan çocuklar” olunca anne ve babalara düşen sorumluluk daha bir artmaktadır, umutlarını bu yüzyılda gerçekleştirme beklentisi içinde olanların, kendilerini başarıya götürecek  yeni alışkanlıklar geliştirmeleri ve zihin haritalarını  yeniden yapılandırmalan gerekmektedir.

Gerek iş hayatınızda ve gerekse de sosyal hayatınızda üstün başarılı olabilmeniz size bağlıdır. Doğru Bilgiye sahip olmak sizi doğruya , yanlış bilgiye sahip olmak ise sizi yanlışa götürür” şeklinde konuştu.

Öte yandan katılımcılar konferansı tek kelime ile mükemmel bulurken, faydalı bilgiler edindiklerini  belirterek; çok güzel, çok başarılı ve çok faydalı bir program dinlediklerini ifade ettiler.

Konferanstan inciler

– Bugünün problemlerini dünün yaklaşımlarıyla çözemeyiz.

– Doğru sorular sorarsanız doğru cevaplara yanlış sorular sorarsanız yanlış cevaplara gidersiniz.

– Dün yaptığımızı yapmaya devam ederek, bugün başarılı olamayız.Dünyadaki en büyük delilik aynı işi yapıp farklı sonuç beklemektir.

– Olaya bakış açın sonucu belirler.

– Sisteme ne girdi verirseniz o çıktıyı alırsınız. Aile de bir sistemdir. Bu sebepten, aile gibi bir sistemden almak istediğiniz sonuçların kalitesi anne ve baba olarak sizlerin sisteme verdiğiniz girdilerin kalitesiyle doğru orantılıdır.

– Kontrol sizin elinizdedir. – Kontrol, zihinde başlar ve zihinde gelişir.

– Başarı ve şans; hazır olan zihinden, hazır olan beyinden ve hazır olan bedenden yanadır. – İnsanları değiştirenleyiz ancak, değişim için isteklendirebilir ve cesaretlendirebiliriz.

– Kontrol odağı içte ve kontrol odağı dışta olmak üzere iki tür davranış ve olaya bakış açısı vardır.

Kontrol odağı içte olan insan seçilmiş tepkiler gösterir.Hayatının kontrolü kendi elinde olup sorumluluk alır. Kontrol odağı dışta olan kişiler için ise problemler çözülemez, engeller aşılamaz. Yaşadıkları kaderleridir ve bütünüyle kendi kontrolleri dışındadır.Kontrol odağı dışarda olan insanlar, hatalarının ve başarısızlıklarının sebebini sürekli dış etkenlerde ararlar.

– Kontrol odağı dışta olan insanlar ilişkilerde sürekli haklı çıkmaya ve haklı olmaya çalışırlar. Oysa insan ilişkilerinde önemli olan haklı olmak değil, haklı kalmaktır.Kontrol odağı dışta olan insanlar işte bu gerçeği önemsemezler.

– Sorunlar ancak uzlaşarak çözülür.

– Hayatı kolaylaştırmakta zorlaştırmakta bizim  elimizdedir.

– Her türlü dayatmanın bedelini yine biz öderiz.

– Kendi gelecekleri ile ilgili planları olmayanlar başkalarının planlarına dahil olurlar.

– Hayat düne bakarak anlaşılır, ama ileriye bakarak yaşanır.

K A T 1 A D